آخرین اخبار

اعلام نیاز فناورانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به منظور استفاده از تکنولوژی روز و توان فناوران و سازندگان داخلی در خصوص دستگاه اندازی گیری حجم فرآورده داخل باک دعوت به همکای می کند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، شرکت نفت منطقه ای ارومیه در نظر دارد جهت جلوگیری از انحصار و ارتقاء دستگاه اندازه گیری فرآورده داخل باک براساس تکنولوژی روز در مقایسه با دستگاه های فعلی و استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی با اولویت بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی استان با شرح نیاز پیشنهادی، نسبت به خرید دستگاه اندازه گیری حجم فرآورده داخل باک های مختلف، با رعایت مقررات و الزامات ایمنی و فنی، استانداردهای روز و خدمات پس از فروش اقدام نماید.
لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به واحدهای تابعه زیر مجموعه آن سازمان اداره دانشگاه در صورت هرگونه سوال مراتب را با شماره تماس ۳۳۴۴۱۰۲۷ معاونت بازرگانی این شرکت هماهنگی فرمایند.