آخرین اخبار

اعطای مجوز مشارکت در طرح مهارت آموزی به دو واحد دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

همزمان با هفته دولت و با حضور دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دکتر خان احمدزاده رئیس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان به واحد دانش بنیان مستقر در پارک، مجوز مشارکت در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه اعطا شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، شرکت دانش بنیان بهینه فرآیند الکترونیک فیدار و شرکت دانش بنیان و شرکت رویان سازان توانگر آتیه دو شرکت مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بوده اند که موفق به کسب این مجوز از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان شدند.