آخرین اخبار

اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی

در راستای اجرایی سازی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تولید و اشتغال و در پی توافق به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل، تسهیلاتی به این شرکت ها در قالب طرح و سرمایه درگردش اعطا می شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، تسهیلات مذکور در حوزه های صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و آب و کشاورزی به صورت تلفیقی از منابع داخلی بانک های عامل و صندوق توسعه ملی اعطا می شود. هم چنین نرخ سود این تسهیلات در حوزه آب و کشاورزی ۱۴ درصد، در حوزه صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۵ درصد است. دوره بازپرداخت تسهیلات فوق برای سرمایه در گردش یک سال و برای طرح ۷ سال است. فهرست بانک های عامل که تسهیلات فوق را ارائه می دهند به شرح جدول ذیل می باشد:

شرکت های دانش­‌بنیان متقاضی می ‌توانند برای استفاده از تسهیلات مذکور، به یکی از شعب بانک های عامل مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.

شرایط عمومی شرکت‌ها جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی:

پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی، متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰% ) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، ممنوع است.

– اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت(نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد کمتر نباشد.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فایل های مورد نیاز کلیک کنید.