آخرین اخبار

اعطای احکام اعضای شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

جلسه اعطای احکام اعضای شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری و همچنین بررسی طرح های متقاضیان استقرار در مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری با اشاره به اهمیت شورای مرکز رشد جامع، اظهارکرد: در این شورا درباره ایده ها و طرح  های افرادی که قصد ورود به مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی دارند، تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: پارک علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین  بخش های استان در اکوسیستم نوآوری نقش آفرینی می کند که  خوشبختانه در سال های گذشته مفهوم پارک های علم و فناوری و مفهوم  فناوری  تغییر و  پارادیم شیفت اساسی کرده است.

 رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با ابراز اینکه عملکرد پارک ها در مقوله کرونا که یک موضوع روز است    بسیار موفق بوده و نقش موثری داشته اند، گفت: در پارک آذربایجان غربی  ۱۲ شرکت مشغول فعالیت در این زمینه هستند.

دکتر نیکبخت ادامه داد: این امر نشان دهنده است که شرکت هایی که در پارک ها فعالیت می کنند اگر درست هدایت شوند، ما شاهد خواهیم بود که  بخش بزرگی از  کمپانی ها برای رفع نیازهای خود می توانند به فناوران اکتفا کنند.
وی با بیان اینکه ما در مرکز رشد جامع به دنبال طرح هایی هستیم که ناظر به بازار باشد، افزود: به همین منظور اعضای شورای مرکز رشد  از تخصص های مختلفی  انتخاب شده اند.

به گفته  دکتر نیکبخت در پارک های علم و فناوری  باید کسب و کارهای متعددی راه اندازی شده و بیلان مالی وجود داشته باشد و طرح های ارائه شده با اقتضا و نیاز بازار همخوان باشند.