آخرین اخبار

ارائه تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی به کارکنان کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف پشتیبانی از دانش آموختگان برتر فناور، تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی به کارکنان کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور اعطا می کند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف پشتیبانی از دانش آموختگان برتر فناور، طی سال های گذشته بر مبنای شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات در انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی را به کارکنان کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک های علم   و فناوری و مراکز رشد اعطا کرده است.

لذا افراد فعال در شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد، با ارائه معرفی نامه رسمی از رئیس پارک و مرکز رشد، می توانند تقاضای خود را به منظور استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری ارسال نمایند.

شایان ذکر است اطلاعات تفصیلی این طرح بر روی http://daneshbonya.ir/  قرار دارد.