آخرین اخبار, گزارش تصویری

ادامه بازدیدهای هفتگی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از واحدهای فناور مستقر

در ادامه بازدیدهای هفتگی، دکتر غلامرضا منصور رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر فتحعلی لو معاون نوآوری و فناوری پارک از واحدهای فناور شاخص اندیشان غرب و سیستم اروم تصمیم غرب بازدید کردند.