آخرین اخبار

احکام اعضای شورای مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعطا شد

احکام اعضای دور جدید شورای مرکز رشد جامع واحدهای فناور، توسط دکتر جواد نوری نیا، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعطا شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نوری نیا با اشاره به اهمیت و حساسیت وظایف این شورا، توضیح داد:در این شورا درباره ایده ها و طرح  های افرادی که قصد ورود به مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی دارند، تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: اعضای این شورا با توجه به دانش، تخصص و تجارب ارزنده ای که در حوزه های مختلف زیست بوم نوآوری، فناوری و دانش بنیان دارند، انتخاب شده اند.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، افزود: امید است با بهره گیری از تخصص و تجارب ارزنده و با جلب مشارکت صاحبان ایده، فناوران، اعضای محترم هیات علمی و شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه هر چه بیشتر این مرکز گام های موثری برداشته شود.