آخرین اخبار

احکام اعضای جدید شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعطا شد

احکام اعضای جدید شورای مرکز رشد جامع، توسط دکتر‌‌ سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعطا شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این شورا درباره ایده ها و طرح  های افرادی که قصد ورود به مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی دارند، تصمیم گیری می شود.
اعضای جدید این شورا شامل:
دکتر محمد فتحعلی لو مدیر مراکز رشد، نوآوری  و کارآفرینی دانشگاه ارومیه
دکتر اصغر اصغریان، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
مهندس حسین محمدجانی، رئیس اداره آموزش؛ پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
خانم دکتر سپیده حاتمی، رئیس مرکز رشد مشترک با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مهندس امید جوان بخت کارگزار فن بازار منطقه ای
خانم الناز سیوانی کارشناس جذب و پذیرش