آخرین اخبار

اجرای طرح دستیار فناوری در پارک‌های علم و فناوری

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از اجرای طرح دستیار فناوری خبر داد و گفت: در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی ۶ ماهه کار دانشجویی در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌گذرانند.

طرح دستیار فناوری
– فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل
– هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری
-۶ ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
– کسب امتیازات گوناگون توسط شرکت‌های فناور از سمت پارک علم و فناوری
-فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط

فایل PDF: طرح دستیار فناوری

مراجعه به سامانه دستیار فناوری:

http://www.parkintern.ir

نوشته های مشابه