مشاوره های تخصصی

پارک آذربایجان غربی درراستای توانمند سازی مدیران و کارکنان واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر و بر اساس احصاء نیازهای آنان، اقدام به کارگیری مشاوران در زمینه های مختلف کرده است.
متقاضیان جهت دریافت وقت برای مشاوره می توانند با شماره تماس ۳۲۷۵۱۲۴۰ داخلی ۱۰۸ جناب آقای شریفی هماهنگ شوند.

آرش خضرلو

آرش خضرلو

مهندس آرش خضر لو

تحصیلات: مهندسی مکانیک سیالات

 

آرش خضرلو

آرش خضرلو

مهندس آرش خضر لو

تحصیلات: مهندسی مکانیک سیالات

 

آرش خضرلو

آرش خضرلو

مهندس آرش خضر لو

تحصیلات: مهندسی مکانیک سیالات