وبینار رایگان آشنایی با بازار ارمنستان فرصت ها، پیش نیازها و الزامات

ویژه پارک های علم و فناوری، شرکت های مستقر در پارک، مراکز رشد و دانشگاه ها

زمان: ۲۰ اسفند ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶

کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی

۰۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰ داخلی ۱۱۳

۰۹۱۹۹۵۷۰۶۷۲

ثبت نام از طریق تکمیل فرم ذیل