ارزین پویش آسال

این شرکت در سال ۱۴۰۰ تاسیس و در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای تصویربرداری اتوماتیک داخل کوره های صنعتی فعالیت خود را شروع کرده و در راستا...

ادامه مطالعه