مرکز رشد واحدهای فناورهای میاندواب مجوز اصولی و قطعی خود را در سال ۱۳۹۶ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نمود و در ۱۳۹۷ با استقرار اولین واحد فناور راه اندازی شد.

تا کنون بیش از ۱۳ واحد فناور از حمایت های این مرکز بهرمند شده‌اند.

مشخصات مدیر مرکز رشد:

صغرا فتحعلی پور-دانشیار شیمی آلی دانشگاه پیام نور میاندوآب-شماره تماس:۰۹۱۴۳۸۰۲۳۸۶.

Email:soghrafathalipour@yahoo.com