ایده پرداز محترم جهت ثبت ایده در طرح تاک برای ایجاد اشتغال و حمایت از مددجویان، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.