فرم ثبت شکایات الکترونیکی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

با عنایت به سیاست¬های دولت و به منظور صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان گرامی، در صورت مواجهه با مواردی نظیر عدم پاسخگویی، کارشکنی و یا هر گونه سوء استفاده از مقام اداری توسط کارکنان پارک علم و فناوری آذربایجان¬غربی، موارد را از طریق زیر جهت رسیدگی مربوطه ارائه فرمائید:
1- ارسال پیامک به شماره: 09381683487
2- تماس تلفنی با شماره: 32751245-044
3- ارسال نامه به آدرس الکترونیکی پارک: Shekayat@wastp.ir
4- استفاده از صندوق انتقادات و پیشنهادات

مشخصات شکایت کننده :
مشخصات فردي که از آن شکایت دارید (متشاکی) :
شماره تماس و آدرس شاکی :
در صورتیکه براي همین موضوع قبلا به پارک/ مراکز رشد وابسته به پارک مربوطه و یا مرجع قانونی دیگر شکایت کرده اید جدول ذیل را تکمیل کنید؟
ورود به فن بازار