چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی برگزار می شود

چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی در تاریخ ۲ تا ۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در تهران نمایشگاه علوم و فنون هسته ای برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، چهارمین کنفرانس تشعشعات فضایی توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با همکاری پژوهشگاه هوافضا، کمیته تشعشعات فضایی و با حمایت سازمان فضایی ایران در تاریخ ۲ تا ۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد ارتباط علمی بین محققین و پژوهشگران در حوزه تشعشعات فضایی است.

محورهای کنفرانس:

۱- شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی

۲- اثرسنجی تشعشعات فضایی

۳- راهکارهای حفاظت، مقاوم سازی و کاهش آسیب پرتویی

۴- زیست پرتویی فضایی

۵- سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای کلان کشور

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.nstri.ir مراجعه کنید.


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار