گزارش تصویری از حضور هیات تجاری و کارآفرینان کشور ترکیه در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

هیات تجاری و کارآفرینان کشور ترکیه در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی حضور یافتند.

 

 


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار