جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد

جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دانشگاه صنعتی ارومیه با حضور سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی و سایر مسئولین ذی ربط برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این جلسه ابعاد مختلف ایجاد شهرک فناوری توسط دانشگاه صنعتی ارومیه و نقش پارک در مدیریت این مجموعه، بررسی شد.
شایان ذکر است  در این جلسه موضوع راه اندازی مرکز رشد مشترک و زمینه های همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  و دانشگاه صنعتی نیز مطرح شد.


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار