برگزاری نشست تخصصی قائم مقام معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با مدیران عامل شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

نشست تخصصی دکترمحمود سعادت فومنی قائم مقام معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهای استان که مدیران عامل شرکت های دانش بنیان پارک علم وفناوری آذربایجان غربی می باشند، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر محمود سعادت فومنی قائم مقام معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان  در این نشست درباره وظایف بنیاد ملی نخبگان و کلیات طرح های موجود به گفت و گو با گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  شرکت دانش بنیان تاسیس کرده اند، پرداخت.
وی در این نشست درباره اصول حاکم بر فعالیت های بنیاد ملی نخبگان اشاره کرده و گفت: مجموعه ملی بنیاد نخبگان در سال 1385 تاسیس شده و مشغول به فعالیت های پژوهشی و شناسایی افراد با استعداد در زمینه های مختلف می باشد.
در ادامه این جلسه نیز دکتر سعادت فومنی به تشریح برخی طرح های قابل اجرا در آذربایجان غربی و همچنین بحث و تبادل نظر با حاضرین پرداختند.


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار