فراخوان طرح ایده (استارت آپ پلیمر ارومیه)

مرکز آموزش علمی و کابردی ایران پاش ارومیه اقدام به برگزاری استارت آپ پلیمر می کند.

برگزاری استارت آپ پلیمر توسط مرکز آموزش علمی و کاربردی  ایران پاش ارومیه و تضمین شرکت ایران پاش جهت خرید ایده های خلاقانه

موضوعات استارت آپ:

۱-مضرات استفاده از کربنات کلسیم در محصولات پلیمری
۲-عدم اشتعال پذیری پلیمر با حفظ خوا
۳-مضرات استفاده از پارفین صنعتی در محصولات پلیمر
۴-مضرات استفاده از دوده صنعتی در محصولات پلیمر
5-افزودنی های کاربردی جهت تقویت خواص پلیمر
۶-کاررد پلیمرهای سبز در صنعت روتار
۷-مواد کراسلین
8-فوم پلی اتیلن
۹-سایر طرح ها و نوآوری های در محصولات پلیمر


مهلت ارسال ایده:17/08/1398

زمان برگزاری 22 الی 24 آبان ماه 1398

مکان: مرکز آموزشی علمی و کاربردی ایران پاش به نشانی بلوار امامت-بهنق 1

تلفن:33369946-044
دور نگار:33369668-044

ورود به فن بازار