دیدارهای عمومی ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

به اطلاع می رساند دیدارهای عمومی ریاست پارک علم وفناوری استان آذربایجان غربی در روزهای دوشنبه ساعت 9 الی 13برگزار می گردد.درخواست هایی که تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه از طریق پر کردن فرم ملاقات با ریاست پارک ثبت شده باشد امکان حضور در روز دوشنبه همان هفته را خواهند داشت.

  فرم ملاقات با ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

http://admin.wastp.ir/Content/UserContent/Admin/DynamicPageImages//ملاقات با ریاست.docx


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار