برگزاری کارگاه آموزش آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

روز اول کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در محل ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای واحدها و موسسات فناور مستقر در پارک و مراکز رشد آذربایجان غربی و سایر عاقه مندان به این دوره برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی مدرس این دوره دکتر اکبر زواری رضایی مشاور مالی پارک بود که علاوه بر ارائه آموزش های لازم،  در نهایت این کارگاه منجر به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و مدرس دوره شد.

در این کارگاه درباره مباحث مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی مانند  آشنایی با قانون کار، آشنایی با ساختار و محتوای قانون تامین اجتماعی، آشنایی با نحوه طراحی قراردادهای کار، آشنایی با انواع شیفت ها و پارمترهای حقوق و دستمزد و تبعات عدم طراحی اصولی و صحیح آنها بحث شد.

از جمله سایر اهداف این کارگاه  که در روز دوم  مطرح خواهد شد می توان به آگاهی از تعهدات و الزامات کارفرما درقانون تامین اجتماعی و شناخت نکات علمی و اجرایی در اجرای قانون تامین اجتماعی اشاره کرد.

شایان ذکر است روز دوم این کارگاه در مورخه08/05/98 در محل ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار خواهد شد.  


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار