حضور  شرکت مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در  نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

شرکت دانش بنیان وزیر از شرکت های مستقر در مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در  نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی حضور یافت.

این پست حاوی محتوا نمی باشد


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار