گزارش تصویری شانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)

شانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا) در ارومیه برگزار شد.


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار