اطلاعیه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

مجتمع مس سرنگون درنظر دارد با استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری نسبت به تصفیه پساب خروجی مجتمع مس اقدام نمایند.

براساس بازدیدها و جلساتی که از مجتمع مس انجام شده، مشخص گردید که پساب خروجی مجتمع مس در یک شد باطلاه جمع می‌شود و هیچگونه عملیاتی تحت عنوان تصفیه پساب خروجی در آن انجام نمی‌گیرد. مجتمع مس  برای عملیات مختلف اعم از خنک‌سازی تجهیزات و ... از آب جمع شده در سد باطله به همراه آب fresh استفاده می‌کند، هدف مجتمع مس این است که بتواند بخشی از آبق fresh موردنیاز خود را از تصفیه پساب واحد تلغیظ تامین کند.

لذا شرکت‌های مستقر در پارک می‌توانند جهت همکاری اعلام آمادگی کنند و با شماره 33352261-041 تماس حاصل نمایند.

ورود به فن بازار