در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازر استان صورت گرفت: رونمایی از سامانه فن‌بازار پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان از سامانه فن‌بازار پارک علم و فناوری آذربایجان غربی توسط «دکتر محمدمهدی شهریاری» استاندار آذربایجان غربی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی؛ در روز سه‌شنبه 11 در ماه سال‌جاری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان توسط دکتر محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از سامانه فن‌بازار پارک علم و فناوری آذربایجان غربی رونمایی شد.
این سامانه با هدف ایجاد ارتباط بین عرضه‌ و تقاضاکنندگان فناوری و تسهیل تبادل فناوری به صورت مجازی توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی شکل گرفته است.

 


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار