توسط استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار آذربایجان غربی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان که به همت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شده روز سه‌شنبه 11 دی ماه سال‌جاری توسط «دکتر محمدمهدی شهریاری» استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی؛ نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان توسط پارک علم و فناوری آذربایجلن غربی برگزار شده است. این نمایشگاه روز سه‌شنبه 11 دی ماه سال‌جاری توسط «دکتر محمدمهدی شهریاری» استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد و تا روز پنج‌شنبه 13 دی ماه سال‌جاری از ساعت 10 الی 12 و 16 الی 19 برای بازدید عموم دایر است.
 این نمایشگاه با هدف عرضه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برگزار و در آن بالغ بر 70 دستاورد پژوهشی و فناوری استان در سال‌جاری برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.

 


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار