رویداد های شتاب آذربایجان (روشا)، کارآفرینی در 200 دقیقه

 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر بر روی هر یک از رویدادهای مورد نظر کلیک نمائید.

پانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

شانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

هفدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار