حضور ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در سمینار آموزشی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر حسن حیدری ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در سمینار آموزشی با عنوان 

Science Parks and Areas of Innovation: Fundamentals

 

 


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار