اولین جلسه هماهنگي راه اندازی مرکز توانمندسازي و تسهيل‌گري كسب و كار نوپاي فاوا در استان آذربایجان غربی در پارك علم و فناوري استان برگزار شد

مركز توانمندسازي و تسهيل گري كسب و كارهاي نوپاي فاوا با حمايت سازمان فناوري اطلاعات ايران در راستاي اهداف خود مبني بر حمايت از توسعه كسب و كار هاي نوپا و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فناوري اطلاعات در ادامه فعاليت خود در استانها اقدام به راه اندازی این مراکز نموده است. در همین راستا اولین جلسه هماهنگي اجراي پروژه راه اندازی مركز توانمندسازي و تسهيل گري كسب و كارهاي نوپاي فاوا در استان آذربایجان غربی با حضور مديركل و کارشناسان ارتباطات و فناوري اطلاعات استان، رييس پارك علم و فناوري استان، مدير مرکز رشد جامع پارک برگزار شد. پروفسور حسن حیدری، رئیس پارك در اين جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي‌هاي لازم در رابطه با فرايند اجراي وظايف محوله برگزار شد، ضمن تاكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات به ‌عنوان موتور محرک توسعه در جوامع پیشرفته برای افزایش دانایی و نوآوری، به برخی تحولاتی بنیادی در ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان تحت تاثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود. وی بر تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه صنعت فاوا در استان تاکید و اظهار داشت: فناوري اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تداوم در نوآوری در جامعه و بهبود رویه‌ها می‌تواند افزایش فرصتهای اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و در نهایت ارتقا و بهبود سطح رفاه و زندگی مردم استان را به ارمغان آورد. رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به ضرورت توانمندسازي كسب و كارهاي نوپا در اين حوزه به منظور ايجاد اشتغال اظهار داشت: پيرو هماهنگي‌هاي به عمل آمده با وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، تاسيس مركز توانمندسازي و تسهيل‌گري كسب و كارهاي نوپاي فاوا آذربایجان غربی به پارك علم و فناوري استان واگذار گرديد. در ادامه قاسم جلیلی نژاد سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ضمن تقدیر از همکاری مجموعه پارک علم و فناوری به تشریح هدف از ایجاد این مرکز اشاره کرد و گفت: این مرکز در راستای حمایت مادی و معنوی از ایده های نوآورانه در حوزه فاوای استان راه اندازی می شود. وی افزود: ترویج و تسهیل ارزش‌آفرینی، بررسی و تلاش برای توسعه بازار، تیم‌سازی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی، خدمات و مشاوره کسب‌وکار، خدمات و مشاوره قانونی را از جمله اهداف این مرکز است. از جمله اهداف اين مركز مي توان به شناسايي اعضاي زيست بوم كسب و كارهاي نوپاي استان اشاره نمود و ايجاد هماهنگي و تعامل موثر بين اعضاي زيست بوم كارآفريني مبتني بر فاواي استان  از راه كارهاي اجرايي اين مركز مي باشد. از ديگر اهداف مركز توانمندسازي و تسهيل گري كسب و كارهاي نوپاي فاوا مي توان به موارد زير اشاره نمود: ۱.      تسهيل ايجاد و رشد كسب وكارهاي نوپا محلي براي حفظ سرمايه هاي انساني استان   ۲.      ارائه خدمات، مشاوره‌اي و آموزشي به اعضاي زيست بوم كسب‌ وكارهاي نوپاي استان   ۳.      پايش زيست بوم كسب وكارهاي نوپاي فاواي استان از ديگر

اطلاعیه ها
ورود به فن بازار