دانشگاه مازندران با همکاری دانشگاه اف اچ ام آلمان برگزار می کند:اینترنت کسب و کار و فرهنگ دیجیتال

لایو اینستاگرامی با موضوع اینترنت کسب و کار و فرهنگ دیجیتال، به عنوان راه حلی برای دنیای بعد از شیوع بیماری کرونا با سخنرانی پروفسور حمید دوست محمدیان استاد تمام رشته مدیریت پایداری بین الملل و پژوهشگر ارشد آینده پژوهشی و مدیر بین الملل دانشگاه علوم فنی کاربردی FHM آلمان دوشنبه 23 تیر ماه سال 99 ساعت 14 به وقت ایران در پیج profdrhdm@برگزار می شود.

فهرست مباحث سخنرانی:
شیوع بیماری و اثرات پایداری
معرفی تئوری موج پنجم
اینترنت کسب و کار و فرهنگ دیجیتال
نظریه ها در خصوص شیوع بیماری
دنیای پس از شیوع بیماری
چالش های امروز و بحران فردا
کسب و کار در دوران قرنطینه/ تجربیات آلمان و اروپا
 


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار