بازدید معاون پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از عملیات عمرانی سوله کارگاهی پارک

احسان یوسفی معاون پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه چندتن از کارشناسان از عملیات عمرانی سوله پارک علم و فناوری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، معاون پارک علم و فناوری با بیان اینکه این سوله  در سال 98 از محل اعتبارات پارک علم و فناوری خریداری شده است، افزود: این سوله مربوط به یک شرکت دانش بنیان بود که پس از تصمیم به تغییر مکان توسط این شرکت، پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اقدام به خرید این سوله کرد.
به گفته یوسفی این سوله جهت بازسازی و استفاده شرکت های نیازمند به واحد کارگاهی خریداری شده است.
وی ادامه داد: پس از اتمام عملیات عمرانی  این سوله، 8 فضای کارگاهی و 2 فضای آزمایشگاهی جهت تحویل به شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک به بهره برداری خواهد رسید.


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار